Red Blue Green
Developed by JoomVision.com

ThaiPFA Thai Professional Finance Academy ThaiPFA Thai Professional Finance Academy

ThaiPFA Thai Professional Finance Academy ThaiPFA Thai Professional Finance Academy

ThaiPFA Thai Professional Finance Academy ThaiPFA Thai Professional Finance Academy
Developed by JoomVision.com

ThaiPFA Thai Professional Finance Academy ThaiPFA Thai Professional Finance Academy
Home ThaiPFA News ข่าวการศึกษา
ข่าวการศึกษา

แก่ไปใครจะดูแล RMF – LTF ช่วยแก้ได้จริงหรือ

PDFPrintE-mail

แก่ไปใครจะดูแล RMF – LTF ช่วยแก้ได้จริงหรือ

พบกับสัมมนา

ในหัวข้อ "แก่ไปใครจะดูแล RMF – LTF ช่วยแก้ได้จริงหรือ"

โดย คุณวิวรรณ ธาราหิรัญโชติ ที่ปรึกษาสมาคมนักวางแผนการเงินไทย

คุณวรวรรณ ธาราภูมิ นายสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

คุณศลิลนา ภู่เอี่ยม นักจัดรายการวิทยุ ผู้เริ่มออมเงินเพื่อเกษียณด้วยกองทุนรวม

คุณถนอม เกตุเอม ตัวแทนมนุษย์เงินเดือน ผู้เขียนบล็อก @TAXBugnoms
ภาษีข้างถนนและหนังสือเงินน้อยรวยได้

ดำเนินรายการ โดย คุณรัชชพล เหล่าวานิช รายารปฏิบัติการ Money Make Over 

ประเด็นสัมมนา
พบทุกคำตอบเรื่องวางแผนการเงินของลูกจ้าง
แก่ไปใครจะดูแล ทำอย่างไรให้พอใช้ พอกินตอนแก่ แล้วทางแก้ไขคืออะไร 
วางแผนอนาคต พร้อมได้ลดภาษี ดีแบบนี้มนุษย์เงินเดือนคิดอย่างไร
ถึงไม่ได้ลดภาษีแต่ลงทุนก็เป็นเรื่องดีใช่ไหม

Date/Time : 30/07/2014 - 30/07/2014 From 13:00 to 16:00
Venue : ชั้น 3 หอประชุมศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
Registration Fee : 0.00 Baht
Total Seats : 300
Available Seats : 170
Remark : ลงทะเบียน คลิ๊กที่นี่

 

การสัมมนาหลักสูตร “กรองงบหุ้นเด็ด ด้วยเคล็ดวิชาเซียน” ฟรีๆๆๆๆ

PDFPrintE-mail

การสัมมนาหลักสูตร “กรองงบหุ้นเด็ด ด้วยเคล็ดวิชาเซียน” ฟรีๆๆๆๆ


เพราะการเรียนรู้เป็นกระบวนการพลวัตที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ศูนย์อบรมไทยพีเอฟเอ (ThaiPFA) เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมการเงิน จึงเปิดโอกาสให้กับผู้ที่เคยอบรมกับศูนย์อบรมไทยพีเอฟเอทุกหลักสูตรเข้ารับ

การสัมมนาหลักสูตร “กรองงบหุ้นเด็ด ด้วยเคล็ดวิชาเซียน” วันพุธที่ 30 กรกฏาคม 2557 เวลา 13.00 - 19.00 น. ณ ห้องปฏิบัตการคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ฟรี!!! 10 ท่าน

เพื่อสร้างโอกาสในการพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องเพื่อให้ท่านได้เป็นบุคลากร ทางการเงินที่เป็นมืออาชีพระดับมาตรฐานสากล ทังนี้เพียงแค่คุณเป็นผู้ที่เคยเข้ารับการอบรมหลักสูตรใดๆกับศูนย์อบรมไทยพี เอฟเอ และมีความรู้พื้นฐานในการใช้โปรแกรม Microsoft Excel แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการลงทุนในหุ้นสามัญและการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน

เพียงแค่คุณบอกถึงประสบการณ์และเหตุผลดีๆในการเข้ารับการอบรมกับ ThaiPFA และ Tag เฟซบุ๊กของ ThaiPFA พร้อมแจ้งชื่อ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ อีเมล์ กลับมายัง This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it พร้อมทั้งสมัครสมาชิก TSI

ภายในวันอาทิตย์ที่ 20 กรกฏาคม 2557 โดย ThaiPFA จะทำการสุ่มผู้โชคดีจำนวน 10 ท่านที่จะได้เข้ารับการอบรมกับ TSI และประกาศรายชื่อผู้โชคดีในวันจันทร์ที่ 21 กรกฏาคม 2557

 

บรรยากาศการอบรมกับThaiPFA

PDFPrintE-mail

Last Updated on Wednesday, 04 February 2015 14:56

ขอบคุณทุกความไว้วางใจที่มีให้ ThaiPFA

 
 

เงื่อนใขการขึ้นทะเบียน และต่ออายุ SIC

PDFPrintE-mail

Last Updated on Saturday, 08 March 2014 12:42

ใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์ (Security Investment Consultant, SIC หรือ Single License (เดิม), SL)

SIC หรือ Single License (เดิม) เป็นใบอนุญาตที่มีการขึ้นทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ในการทำหน้าที่การติดต่อ การชักชวน การให้คำแนะนำ หรือการวางแผนการลงทุน ให้นักลงทุนเพื่อการซื้อขายหรือลงทุนในหลักทรัพย์

 

คุณสมบัติที่ใช้ในการขึ้นทะเบียนเป็นผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์ ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ สข. 49/2552

คุณสมบัติ

ประสบการณ์การทำงาน

การทดสอบหลักสูตร

ค่าธรรมเนียม
การขึ้นทะเบียน

ช่วงการ
ต่ออายุ

Single License
(SL)

Single License Guide (SLG)

จบการศึกษา

ต่ำกว่าปริญญาตรี

มีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ ในหรือต่างประเทศ เป็นระยะเวลารวมกันไม่น้อยกว่า 4 ปี ใน 7 ปี ก่อนวันยื่นคำขอ

สอบผ่าน

-

2,140 บาท
(รวม VAT)

ทุกช่วง
2 ปี

จบการศึกษา

ปริญญาตรีขึ้นไป

-

สอบผ่าน

-

สอบผ่าน

CISA ระดับ 1

-

-

-

สอบผ่าน

CFA ระดับ 1 หรือ

CFP หรือ

FRM ต่างประเทศ

-

-

สอบผ่าน

หากไม่ได้ขึ้นทะเบียนหลังสอบผ่านการทดสอบหลักสูตร 2 ปี จะต้องทำการทดสอบใหม่เท่านั้น

หลักสูตรที่ 1 (Paper 1) หลักสูตรผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์ (ตราสารทุน ตราสารหนี้ หน่วยลงทุน) ประกอบด้วย

ข้อสอบ 4 หมวด ชนิดคำถามสี่ตัวเลือก (Multiple Choices Question) รวม 120 ข้อ ใช้เวลาสอบทั้งสิ้น 180 นาที

เงื่อนไขการสอบผ่าน

-สอบผ่าน 70% ของคะแนนรวม 84 ข้อ จาก 120 ข้อ

-บังคับผ่านหมวด 2 (หมวดวิชาความรู้ด้านกฏระเบียบพื้นฐานที่เกี่ยวข้องและการให้คำแนะนำการลงทุนที่เหมาะสม) 70% หรือ 18 ข้อ จาก 25 ข้อ

วัตถุประสงค์ในการสอบ

เพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์

 

หลักสูตรที่ 2 (Paper 2) หลักสูตรผู้แนะนำการลงทุนด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ประกอบด้วย

ข้อสอบ 4 หมวด ชนิดคำถามสี่ตัวเลือก (Multiple Choices Question) รวม 120 ข้อ ใช้เวลาสอบทั้งสิ้น 180 นาที

เงื่อนไขการสอบผ่าน

-สอบผ่าน 70% ของคะแนนรวม 84 ข้อ จาก 120 ข้อ

-บังคับผ่านหมวด 2 (หมวดวิชาความรู้ด้านกฏระเบียบพื้นฐานที่เกี่ยวข้องและการให้คำแนะนำการลงทุนที่เหมาะสม) 70% หรือ 18 ข้อ จาก 25 ข้อ

วัตถุประสงค์ในการสอบ

เพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้แนะนำการลงทุนด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

 

หมวดวิชา ทั้ง 4

หมวดวิชาความรู้ คือ หมวดเนื้อหาความรู้จำเป็นที่ได้รับการออกแบบให้สอดคล้องกับการประกาศของสำนักงาน ก.ล.ต. แบ่งเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับความรู้พื้นฐาน และเนื้อหาความรู้เกี่ยวกับตราสาร โดย TSI แบ่งหมวดวิชาความรู้ออกเป็น 4 หมวด

1.หมวดวิชาความรู้พื้นฐาน (Fundamental Knowledge Module) ประกอบไปด้วยความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบการเงินและตลาดการเงิน ผลตอบแทนและความเสี่ยง การวิเคราะห์ข้อมูลและการบริหารกลุ่มหลักทรัพย์ (Portfolio Management)

2.หมวดวิชาความรู้ด้านกฎระเบียบพื้นฐานที่เกี่ยวข้องและการให้คำแนะนำการลงทุนที่เหมาะสม (Common Rules and Regulations and Suitability Module) ประกอบไปด้วยหลักเกณฑ์ในการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และการปฎิบัติงานของผู้ประกอบวิชาชีพทางการเงิน กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และ หลักเกณฑ์การกำกับดูแลและเสนอขายตราสารประเภทต่างๆ และการวางแผนการลงทุน

3.หมวดวิชาความรู้เกี่ยวกับหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Product Knowledge Module) ประกอบไปด้วยความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทั้งสิ้น 4  กลุ่ม คือ (หลักทรัพย์ ตราสารหนี้ กองทุน และ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า)

4.หมวดวิชาความรู้ด้านกฎระเบียบเฉพาะที่เกี่ยวกับหลักทรัพย์และสัญญาฯ (Specific Rules and Regulation and Standard Practices Module) ประกอบไปด้วยกฎระเบียบ และแนวปฎิบัติในการทำธุรกรรมและปฎิบัติหน้าที่เกี่ยวกับหลักทรัพย์แต่ละประเภทและสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

 

เกณฑ์การต่ออายุใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์ และด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (อนุพันธ์)

 

แนวทางที่ 1     การเข้าร่วมกิจกรรมที่สำนักงาน ก.ล.ต. ยอมรับ อย่างน้อย 15 ชั่วโมง ในทุกรอบ 2 ปี ได้แก่

- การอบรม/สัมมนา

- การเป็นวิทยากร/ผู้บรรยายความรู้

- การเป็นอาจารย์ประจำ/อาจารย์พิเศษ

การต่ออายุการให้ความเห็นชอบสำหรับผู้แนะนำการลงทุนจะต้องเข้าร่วมกิจกรรม โดยต้องเป็นความรู้ด้านกฏระเบียบอย่างน้อย 3 ชั่วโมง และกรณีผู้แนะนำการลงทุนด้านตลาดทุน และผู้แนะนำการลงทุนด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า จะต้องเพิ่มความรู้ด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอย่างน้อย 6 ชั่วโมงในจำนวน 15 ชั่วโมง

โดยเนื้อหากิจกรรมจะต้องประกอบด้วย

1.   ความรู้เกี่ยวกับ กฎระเบียบ จรรยาบรรณ หรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 3 ชั่วโมง

2.   ผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์ ต้องเข้าร่วมกิจกรรมหรือเข้าอบรมความรู้ด้านธุรกิจหลักทรัพย์อย่างน้อย 12 ชั่วโมง

3.   ผู้แนะนำการลงทุนด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า จะต้องเข้าอบรมความรู้ด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้ารวมอยู่ด้วยอย่างน้อย 6 ชั่วโมง ใน 15 ชั่วโมง

แนวทางที่ 2            ผลสอบผ่านหลักสูตร CISA หรือ CFA ระดับใดๆ ในช่วงระยะเวลา 2 ปีปฏิทินที่จะต้องต่ออายุ

แนวทางที่ 3            การพิจารณาจากการดำรงสถานภาพ

-    การเป็นผู้บริหารบริษัทหลักทรัพย์ ผู้จัดการกองทุน หรือผู้จัดการกองทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

-    การเป็นผู้ที่ได้รับความเห็นชอบหรือขึ้นทะเบียนจากองค์กรกำกับดูแลตลาดทุนในต่างประเทศ และผ่านการอบรมความรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบ จรรยาบรรณ หรือกฎระเบียบที่ เกี่ยวข้องขั้นต่ำ 3 ชั่วโมง ในช่วงระยะเวลา 2 ปีปฏิทินที่จะต้องต่ออายุ

รอบระยะเวลาการต่ออายุ

กำหนดให้การให้ความเห็นชอบผู้ติดต่อฯ มีอายุ 2 ปี (โดยนับตั้งแต่ 1 มกราคม ของปีถัดไป) โดยกรณีที่ผู้ติดต่อฯ ได้รับใบอนุญาตด้านหลักทรัพย์ หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอย่างใดอย่างหนึ่งในภายหลัง ให้เลื่อนระยะเวลาการต่ออายุไปเป็นรอบเดียวกับการให้ความเห็นชอบครั้งหลังสุด เพื่อให้สามารถต่ออายุพร้อมกันทั้ง 2 ด้าน

 

ช่วงระยะเวลาที่สามารถเข้าอบรมต่ออายุได้

(สมมติขึ้นทะเบียนปีที่ XXX2)

1 ม.ค. XXX3 - 30 พ.ย. XXX4 ในกรณีที่ผู้ติดต่อฯ ถือใบอนุญาต 2 ใบอนุญาต โดยขึ้นทะเบียนคนละปี ใบอนุญาตจะหมดอายุพร้อมกัน โดยยึดจากปีที่ขึ้นทะเบียนล่าสุด

 

วิธีการต่ออายุ

ยื่นคำขอต่ออายุกับสำนักงาน ก.ล.ต. ล่วงหน้าก่อนวันหมดอายุอย่างน้อย 1 เดือน แต่ไม่เกิน 4 เดือน คือ ยื่นได้ในช่วงเดือนกันยายน - เดือนพฤศจิกายนของปีที่หมดอายุ โดยผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนจะต้อง

- ตรวจสอบจำนวนชั่วโมงและหลักสูตรที่ได้เข้าอบรมต่ออายุ

- Submit เพื่อยื่นคำขอต่ออายุ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงาน ก.ล.ต.

- พิมพ์แบบคำขอ

- พิมพ์ใบแจ้งเรียกเก็บเงินเพื่อนำไปชำระเงินได้ที่สำนักงาน ก.ล.ต. ชั้น 15 หรือ ธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขา

- จากนั้นจัดส่งแบบคำขอต่ออายุและหลักฐานการชำระเงินมาที่สำนักงาน ก.ล.ต. ชั้น 14 ฝ่ายใบอนุญาตธุรกิจหลักทรัพย์

 

ค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์

1,070 บาท (รวม VAT) ทั้งนี้หากไม่ต่ออายุภายในระยะเวลาที่กำหนด สำนักงาน ก.ล.ต. จะถือว่าสิ้นสุดจากการได้รับความเห็นชอบทันที (ไม่สามารถปฏิบัติงานได้) หากต้องการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป จะต้องยื่นขึ้นทะเบียนกับสำนักงาน ก.ล.ต. ใหม่อีกครั้ง และต้องเข้ารับการอบรมต่ออายุตามเงื่อนไขที่กำหนด พร้อมเสียค่าธรรมเนียม 2,140 บาท (รวม VAT)

 

ในการนี้ ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน (TSI) ในฐานะผู้ดูแลมาตรฐานหลักสูตรและสถาบันฝึกอบรมเพื่อต่ออายุใบอนุญาตฯ ได้กำหนดขอบเขตเนื้อหาและโครงสร้างหลักสูตรเตรียมความรู้ (Full course) เพิ่มเติม ดังนี้

1.หลักสูตรเตรียมความรู้ (Full course) คือ หลักสูตรใดๆ ที่ได้รับอนุมัติให้สามารถนับจำนวนชั่วโมงเพื่อการต่ออายุใบอนุญาติฯ (Refresher course) ซึ่งจัดโดยสถาบันฝึกอบรมที่ TSI ยอมรับ โดยมีจำนวนชั่วโมงสะสมรวมไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมง ทั้งนี้ เนื้อหาต้องครอบคลุมเกณฑ์ชั่วโมงขั้นต่ำของเนื้อหาแต่ละประเภทในใบอนุญาตฯ ตามหนังสือเวียนที่ กลต.กธ.(ว) 2/2555 กล่าวคือ ต้องมีจำนวนอย่างน้อย 3 ชั่วโมง เป็นการอบรมเกี่ยวกับความรู้ด้านกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และหากเป็นนักวิเคราะห์ หรือ ผู้แนะนำด้านตลาดทุน ด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและด้านโลหะมีค่า ต้องผ่านการอบรมเกี่ยวกับความรู้ด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้ารวมอยู่ด้วยอย่างน้อย 6 ชั่วโมง (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

2.การเข้าอบรมหลักสูตรเตรียมความรู้ (Full course) สามารถสะสมจำนวนชั่วโมงได้จากการเข้ารับการอบรมในหลักสูตรต่างๆจากสถาบันฝึกอบรมที่ TSI ยอมรับ แห่งเดียวหรือหลายแห่งก็ได้ เพื่อให้ครบ 30 ชั่วโมง และมีชั่วโมงขั้นต่ำของเนื้อหาเป็นไปตามเกณฑ์ข้อ 1 โดยแต่ละหลักสูตรต้องผ่านการอบรมไม่เกิน 2 ปี ในวันที่ยื่นคำขอขึ้นทะเบียนใบอนุญาตฯใหม่

3.เกณฑ์การผ่านการอบรมหลักสูตรเตรียมความรู้ (Full course) ทุกหลักสูตร ต้องผ่านเงื่อนไข 2 ข้อ ได้แก่

3.1 ผู้เข้าอบรมต้องอบรมครบ 80% ขึ้นไป

3.2 ผู้เข้าอบรมต้องผ่านการทดสอบแบบวัดความรู้หลังการอบรม (Post Test) 60% ขึ้นไป

หมายเหตุ ทั้งนี้ ให้ยกเว้นเงื่อนไขผ่านการทดสอบ Post Test จนกว่าจะมีการประกาศบังคับใช้ ให้สถาบันฝึกอบรมที่ได้รับอนุญาตฯ จัดทำแบบวัดความรู้หลังการอบรม (Post Test) สำหรับทุกหลักสูตร

กระบวนการขอขึ้นทะเบียนใบอนุญาตฯใหม่ สำหรับนักวิเคราะห์การลงทุนและผู้แนะนำการลงทุน กรณีไม่ได้ต่ออายุใบอนุญาตฯ ตามกำหนด โดยผู้ต้องการขอขึ้นทะเบียนใบอนุญาตฯ ต้องติดต่อฝ่ายใบอนุญาตธุรกิจหลักทรัพย์สำนักงาน ก.ล.ต. โทรศัพท์ 0-2263-6134

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it เพื่อยืนยันหลักฐานและชำระค่าธรรมเนียมคำขอตามที่กำหนด

ดูรายละเอียดได้ที่ http://market.sec.or.th/public/orap/IC.aspx

สมัครสอบ SIC สมัครสอบ DIC รายละเอียการอบรม

 

การขึ้นทะเบียนคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP

PDFPrintE-mail

Last Updated on Wednesday, 21 September 2016 16:52

คุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CERTIFIED FINANCIAL PLANNER™, CFP®

CFP®เป็นคุณวุฒิของผู้ประกอบวิชาชีพที่สามารถให้บริการวางแผนการเงินซึ่งประกอบด้วย แผนการลงทุน แผนการประกันชีวิต แผนภาษีและมรดก และแผนเพื่อวัยเกษียณแก่ลูกค้า ที่ครอบคลุมทั้งการให้คำปรึกษาและจัดทำแผนการเงินในทุกๆด้านตามที่กล่าวมาภายใต้ข้อจำกัดและเงื่อนไขเฉพาะของแต่ละบุคคล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายการเงินตามต้องการ และมีชีวิตบั้นปลายภายหลังเกษียณอย่างมีความสุข เปรียบเสมือนสะพานเชื่อมระหว่างจุดที่เป็นอยู่ในปัจจุบันไปสู่เป้าหมายในอนาคต โดยนักวางแผนการเงิน CFP® จะต้องสอบผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด และปฏิบัติตามจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ

เครื่องหมายรับรองคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP® เป็นลิขสิทธิ์ของคณะกรรมการมาตรฐานการวางแผนการเงิน (Financial Planning Standards Board Ltd. - FPSB) ซึ่งมีหน้าที่ควบคุมดูแลการพัฒนามาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP เพื่อให้ผู้บริโภคที่อาศัยอยู่นอกประเทศสหรัฐอเมริกาได้รับประโยชน์และได้รับการคุ้มครอง สมาคมนักวางแผนการเงินไทย (สมาคมฯ) ซึ่งเป็นสมาชิกและมีคุณสมบัติตามข้อกาหนดของคณะกรรมการมาตรฐานการวางแผนการเงิน ได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการให้ดาเนินการบริหารโครงการคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP ในประเทศไทย บุคคลที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์การรับรองคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP และเกณฑ์การต่ออายุคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP ที่สมาคมฯ กาหนด จะได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายรับรองคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP

ผู้ที่จะได้รับคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงินและที่ปรึกษาการเงิน จะต้องมีคุณสมบัติสำคัญ 4 ประการเรียกว่า 4E's อันได้แก่

-               การอบรม (Education)

-               การสอบ (Examination)

-               ประสบการณ์การทำงาน (Experience)

-               จรรยาบรรณ (Ethics)

การอบรม (Education)

สมาคมนักวางแผนการเงินไทย (Thai Financial Planners Association, TFPA) กำหนดให้การอบรมหลักสูตรการวางแผนการเงินต้องมีจำนวนชั่วโมงการอบรมทั้งหมด 40 ชั่วโมง แบ่งเป็นการศึกษาในห้องเรียน (class room) 24 ชั่วโมง และการศึกษาด้วยตนเอง (self-study) 16 ชั่วโมง ทั้งนี้หลักสูตรการวางแผนทางการเงินประกอบด้วยองค์ความรู้ 6 ชุดวิชาดังต่อไปนี้

-               ชุดวิชาที่ 1 พื้นฐานการวางแผนการเงิน ภาษี และจรรยาบรรณ (Foundation of Financial & Tax Planning)

-               ชุดวิชาที่ 2 การวางแผนการลงทุน (Investment Planning)

-               ชุดวิชาที่ 3 การวางแผนการประกันภัย (Insurance Planning)

-               ชุดวิชาที่ 4 การวางแผนเพื่อวัยเกษียณ (Retirement Planning)

-               ชุดวิชาที่ 5 การวางแผนภาษีและมรดก (Tax and Estate Planning)

-               ชุดวิชาที่ 6 การจัดทำแผนการเงิน (Financial Plan Construction)

ในการเข้ารับการอบรม ไม่จำเป็นต้องเข้าอบรมตามลำดับ ผู้เข้ารับการอบรมสามารถเข้าอบรมชุดวิชาใดก่อนก็ได้ ยกเว้นชุดวิชาที่ 6 จำเป็นจะต้องผ่านการอบรมชุดวิชาที่ 1-5 เสียก่อนจึงจะสามารถเข้าอบรมในชุดวิชาที่ 6 ได้ โดยในการเข้ารับการอบรมนั้น ไม่จำเป็นต้องผ่านการสอบแต่อย่างใด อย่างไรก็ตามผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครสอบจะต้องผ่านการอบรมในชุดวิชาที่ 1 และชุดวิชาที่เกี่ยวข้อง

ผู้มีความรู้ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับเนื้อหาการอบรมในบางชุดวิชา อันเนื่องมาจากการศึกษา หรือมีใบอนุญาตปฏิบัติงาน สามารถยื่นเรื่องต่อสมาคมฯ เพื่อขอยกเว้นการเข้าอบรมในชุดวิชานั้นๆ ได้ ซึ่งหลักเกณฑ์และรายละเอียด ดังนี้

หลักเกณฑ์

รายละเอียด

ได้รับการยกเว้นอบรม

ผ่านการเรียนและสอบในระดับปริญญาตรีหรือโท จากสถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับการรับรอง จากสำนักงานคณะกรรมการ ก.พ.

วิชาการเงินบุคคล (Personal Finance) และ

ภาษีพื้นฐาน (Taxation)

ชุดวิชาที่ 1 พื้นฐานการวางแผนการเงิน ภาษีและจรรยาบรรณ

วิชาการลงทุน (Investment) และ

การวิเคราะห์หลักทรัพย์ (Securities Analysis)

ชุดวิชาที่ 2 การวางแผนการลงทุน

วิชาการประกันภัย (Insurance)

ชุดวิชาที่ 3 การวางแผนการประกันภัย

มีใบอนุญาต

นักวิเคราะห์การลงทุนด้านหลักทรัพย์

(Securities Investment Analyst) หรือ

ผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์

(Securities Investment Consultant)

ชุดวิชาที่ 2 การวางแผนการลงทุน

ตัวแทน/นายหน้าประกันชีวิต

ชุดวิชาที่ 3 การวางแผนการประกันภัย

ค่าธรรมเนียมการพิจารณาการเทียบเคียงความรู้ (Transcript Review) จำนวน 1,605 บาท/ชุดวิชา (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) โดยเช็คสั่งจ่าย “สมาคมนักวางแผนการเงินไทย” หรือโอนผ่านบัญชีออมทรัพย์ “สมาคมนักวางแผนการเงินไทย” เลขที่ 017-2-27111-3 ธนาคารกสิกรไทย สาขาคลองเตย ทั้งนี้สมาคมฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าธรรมเนียมการพิจารณา

สมาคมฯ เปิดโอกาสการขอสิทธิ์เข้าสอบโดยไม่ผ่านการอบรม (Challenge Status)ให้ผู้ที่มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ มีสิทธ์เข้าสอบได้ โดยไม่ต้องผ่านการอบรมในทุกชุดวิชา

-               เป็นผู้จบการศึกษาในระดับปริญญาเอกจากสถาบันอุดมศึกษา ที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.พ. ในสาขาวิชาการเงิน บริหารธุรกิจ บัญชีหรือเศรษฐศาสตร์ หรือ

-               เป็นผู้มีคุณวุฒิวิชาชีพ ดังต่อไปนี้ Certified Public Accountant (CPA) หรือ Chartered Financial Analyst (CFA) (Lv.3) หรือ CISA (Lv.3)

ค่าธรรมเนียมการพิจารณาการขอสิทธิ์เข้าสอบโดยไม่ผ่านการอบรม จำนวน 5,350 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) โดยเช็คสั่งจ่าย "สมาคมนักวางแผนการเงินไทย" ทั้งนี้ สมาคมฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าธรรมเนียมการพิจารณา

ผู้ที่มีความประสงค์จะใช้สิทธิ์การเทียบเคียงพื้นฐานความรู้ หรือการขอสิทธิ์เข้าสอบโดยไม่ผ่านการอบรม จะต้องยื่นแบบคำขอพิจารณา การเทียบเคียงพื้นฐานความรู้ หรือการขอสิทธิ์เข้าสอบโดยไม่ผ่านการอบรม เพื่อขอให้สมาคมฯ พิจารณา พร้อมเอกสารประกอบการพิจารณา ได้แก่

-               สำเนาบัตรประชาชน

-               สำเนาหลักฐานรับรองผลการศึกษา หรือใบอนุญาตที่กำหนด (กรณีการเทียบเคียงพื้นฐานความรู้) หรือ

-               สำเนาหลักฐานรับรองการสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกในสาขาวิชาที่กำหนด

-               หรือสำเนาหลักฐานแสดงการสอบผ่านคุณวุฒิวิชาชีพ ตามที่กำหนด หรือ

-               เอกสารประกอบการพิจารณาทุกรายการต้องมีการลงนามรับรองสำเนา

จัดส่งเอกสารประกอบการพิจารณามาที่ สมาคมนักวางแผนการเงินไทย ชั้น 11 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 62 ถ.รัชดาภิเษก คลองเตย กรุงเทพฯ 10110

 

การสอบ (Examination)

ในการสอบ ทางสมาคมได้แบ่งข้อสอบออกเป็นทั้งหมด 4 ชุด โดยมีเนื้อหาครอบคลุมดังต่อไปนี้

-               ข้อสอบฉบับที่ 1 ครอบคลุมเนื้อหาการอบรมชุดวิชาที่ 1

-               ข้อสอบฉบับที่ 2 ครอบคลุมเนื้อหาการอบรมชุดวิชาที่ 2

-               ข้อสอบฉบับที่ 3 ครอบคลุมเนื้อหาการอบรมชุดวิชาที่ 3

-               ข้อสอบฉบับที่ 4 ครอบคลุมเนื้อหาการอบรมชุดวิชาที่ 5 และ 6

ในการสอบข้อสอบฉบับที่ 1 ฉบับที่ 2 และฉบับที่ 3 นั้น ไม่จำเป็นต้องเข้ารับการสอบตามลำดับแต่อย่างใด ผู้เข้าสอบสามารถเลือกชุดข้อสอบที่ประสงค์จะสอบได้ตามความสมัครใจ แต่มีเงื่อนไขในการเข้าสอบคือ ต้องผ่านการอบรมชุดวิชาที่ 1 และชุดวิชาที่ข้อสอบชุดนั้นๆ ครอบคลุมถึง เช่นต้องการเข้ารับการสอบในข้อสอบชุดที่ 3 จะต้องผ่านการอบรมชุดวิชาที่ 1 และผ่านการอบรมในชุดวิชาที่ 3 และ 4 แล้ว เป็นต้น ส่วนการสอบข้อสอบฉบับที่ 4 จะต้องสอบผ่านข้อสอบฉบับที่ 1 ฉบับที่ 2 และฉบับที่ 3 ก่อน

เครื่องคิดเลขที่สมาคมนักวางแผนการเงินไทยอนุญาตให้นำเข้าห้องสอบมีดังต่อไปนี้คือ Texas Instruments BAII Plus, Texas Instruments BAII Plus Professional, Casio FC100, Casio FC 100V, Casio FC 200V, HP 10 B, HP 10 B II, HP 12 C และ HP 12 C Platinum

การสอบ (Examination)

นักวางแผนการเงิน CFP และที่ปรึกษาการเงิน AFPT ต้องผ่านการสอบเพื่อประเมินความสามารถ ในการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้สำหรับให้คำปรึกษา และจัดทำแผนการเงิน อันจะนำมาซึ่งความน่าเชื่อถือและประโยชน์ของลูกค้า หรือผู้ขอรับคำปรึกษา โดยนักวางแผนการเงิน CFP และที่ปรึกษาการเงิน AFPT จะต้องผ่านการสอบหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP® ตามที่สมาคมกำหนดดังนี้

คุณวุฒิวิชาชีพ

สอบผ่านข้อสอบ

AFPT

ฉบับที่ 1 พื้นฐานการวางแผนการเงิน ภาษี และจรรยาบรรณ
ฉบับที่ 2 การวางแผนการลงทุน หรือ

ฉบับที่ 1 พื้นฐานการวางแผนการเงิน ภาษี และจรรยาบรรณ
ฉบับที่ 3 การวางแผนการประกันภัย และการวางแผนเพื่อวัยเกษียณ

CFP®

ฉบับที่ 1 พื้นฐานการวางแผนการเงิน ภาษี และจรรยาบรรณ
ฉบับที่ 2 การวางแผนการลงทุน
ฉบับที่ 3 การวางแผนการประกันภัย และการวางแผนเพื่อวัยเกษียณ
ฉบับที่ 4 การวางแผนภาษีและมรดก และการจัดทำแผนการเงิน

การสอบหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP ประกอบด้วยข้อสอบจำนวน 4 ฉบับ ซึ่งแต่ละฉบับมีเนื้อหาครอบคลุมแต่ละชุดวิชา ดังต่อไปนี้

ข้อสอบฉบับที่ 1: พื้นฐานการวางแผนการเงิน ภาษี และจรรยาบรรณ

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวางแผนทางการเงิน

6-10 ข้อ

เครื่องมือทางการเงินสำหรับสำหรับการบริหารสภาพคล่องส่วนบุคคล

6-10 ข้อ

มูลค่าเงินตามเวลา

11-15 ข้อ

การรวบรวมข้อมูลทางการเงินส่วนบุคคล

9-13 ข้อ

การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคล

9-13 ข้อ

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษีเงินได้ส่วนบุคคล

11-15 ข้อ

จรรยาบรรณ และคู่มือการปฎิบัติงานสำหรับนักวางแผนการเงิน

21 ข้อ

รวม

85 ข้อ

ข้อสอบฉบับที่ 2: การวางแผนการลงทุน

แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับการลงทุนและ การวางแผนการลงทุน

4-8 ข้อ

หลักทรัพย์ลงทุนในตลาดเงินและตลาดตราสารทุน

6-10 ข้อ

หลักทรัพย์ลงทุนในตลาดตราสารหนี้และอนุพันธุ์

6-10 ข้อ

การลงทุนในทางเลือกอื่น

6-10 ข้อ

ข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตัดสินใจลงทุน

6-10 ข้อ

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการบริหารกลุ่มหลักทรัพย์

6-10 ข้อ

การจัดสรรเงินลงทุนในกลุ่มหลักทรัพย์

6-10 ข้อ

กลยุทธ์การบริหารกลุ่มหลักทรัพย์

6-10 ข้อ

การวัดผลตอบแทนกลุ่มหลักทรัพย์

6-10 ข้อ

แนวทางปฏิบัติสำหรับผู้ทำหน้าที่ติดต่อกับผู้ลงทุน*

15 ข้อ

รวม

85 ข้อ

*ศึกษาด้วยตนเอง

 

ข้อสอบฉบับที่ 3: การวางแผนการประกันภัย และการวางแผนเพื่อวัยเกษียณ

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวางแผนการประกันภัย

1-5 ข้อ

การจัดการความเสี่ยงภัยและการประกันภัย

7-11 ข้อ

การประกันชีวิและการประกันสุขภาพ

17-21 ข้อ

การประกันวินาศภัย

8-12 ข้อ

การจัดทำแผนประกันภัย

8-12 ข้อ

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวางแผนเพื่อวัยเกษียณ

1-5 ข้อ

การประกันสังคม

3-7 ข้อ

กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ

1-5 ข้อ

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

3-7 ข้อ

กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF)

3-7 ข้อ

การบริหารความเสี่ยงและการลงทุนเพื่อวัยเกษียณ

1-4 ข้อ

กระบวนการวางแผนเพื่อวัยเกษียณ

7-11 ข้อ

การวางแผนเพื่อวัยเกษียณสำหรับผู้ประกอบการ
และบทบาทของนักวางแผนการเงิน กับการวางแผนเพื่อวัยเกษียณ

1-4 ข้อ

รวม

85 ข้อ

ข้อสอบฉบับที่ 4 ส่วนที่ 1: การวางแผนภาษีและมรดก

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวางแผนภาษีและกระบวนการวางแผนภาษี

1-5 ข้อ

โครงสร้างและองค์ประกอบการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

1-5 ข้อ

กลยุทธ์ในการวางแผนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
- การกระจายหน่วยภาษี และการกระจายเงินได้
- การลดเงินได้สุทธิ
- การแปลงประเภทเงินได้ เพื่อประโยชน์ในการหักค่าใช้จ่าย
- การบริหารเงินได้จากแหล่งเงินได้นอกประเทศ
- การกำหนดเวลาในการรับเงิน ได้
- การเลือกรวม หรือไม่รวมเสียภาษีปลายปี

12-16 ข้อ

การวางแผนภาษีแยกตามประเภทอาชีพมนุษย์เงินเดือน 
- ผู้ประกอบวิชาชีพอิสระ 
- ผู้ประกอบธุรกิจรับเหมา และธุรกิจอื่น 
- ผู้มีเงินได้จากการลงทุนในหลักทรัพย์ 
- ผู้มีเงินได้จากการใช้หรือเช่าทรัพย์สิน 
- ผู้มีเงินได้จากการขายทรัพย์สิน

14-18 ข้อ

แนวคิดในการวางแผนทรัพย์สินและมรดก และการจัดการทรัพย์สินในขณะมีชีวิต

1-4 ข้อ

ความหมายของมรดก

1-3 ข้อ

การตกทอดของทรัพย์มรดกและผู้จัดการมรดก

1-5 ข้อ

พินัยกรรมและกระบวนการวางแผนการจัดการทรัพย์สินและมรดก

1-5 ข้อ

รวม

45 ข้อ

ข้อสอบฉบับที่ 4 ส่วนที่ 2: การจัดทำแผนการเงิน

แผนการเงิน

เกณฑ์การให้คะแนน

รายละเอียด

การวิเคราะห์ข้อมูล

สามารถวิเคราะห์สถานะและปัญหา/ข้อจำกัดทางการเงินของลูกค้า ได้อย่างมีเหตุผล และน่าเชื่อถือ รวมถึงใช้การคำนวณที่เหมาะสม

สามารถกำหนดข้อสมมุติฐานที่เกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสมและน่าเชื่อถือ

สามารถวิเคราะห์ และคำนวณความต้องการทางการเงิน ซึ่งนำไปสู่กลยุทธ์ และวิธีการที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายทางการเงินของลูกค้า

ข้อเสนอแนะหรือคำแนะนำ

ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาหรือข้อจำกัดทางการเงิน ที่จะทำให้บรรลุเป้าหมายทางการเงินของลูกค้าเหมาะสม สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง

ข้อเสนอแนะและคำแนะนำที่เกี่ยวข้องกับแผนการเงิน ในแต่ละด้านที่เกี่ยวข้อง เหมาะสม มีเหตุผลและสมมุติฐานที่น่าเชื่อถือ เป็นไปตามหลักจรรยาบรรณที่ดี และสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง

แผนการเงินในแต่ละด้านมีความสอดคล้องและ ความสัมพันธ์ระหว่างกัน รวมเป็นแผนการเงินแบบบูรณาการ

แผนปฏิบัติการ

เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำ

เป็นขั้นตอนสามารถนำไปปฎิบัติได้จริง

กรอบของระยะเวลาการนำไปปฎิบัติในแต่ละขั้นตอนเป็นไปอย่างสมเหตุสมผล และกำหนดบทบาทของผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

การนำเสนอแผนการเงิน

เกณฑ์การให้คะแนน

รายละเอียด

การนำเสนอแผนการเงิน

มีความน่าสนใจ น่าเชื่อถือ และมีองค์ประกอบ หัวข้อ หรือรายละเอียดครบตามหลักวิชาการ

โครงสร้างและลำดับการนำเสนอแผนการเงินเหมาะสม

ภาษาและการสื่อสารเข้าใจง่าย สามารถตอบคำถามได้อย่างน่าเชื่อถือ

บุคลิกภาพของผู้นำเสนอเหมาะสม

เกณฑ์การสอบผ่าน

เกณฑ์การให้คะแนน

รายละเอียด

ข้อสอบฉบับที่ 1: พื้นฐานการวางแผนการเงิน ภาษี และจรรยาบรรณ

สอบได้ 70% (60 คะแนน) ของคะแนนรวม (85 คะแนน) และ

บังคับผ่าน 70% ในส่วนจรรยาบรรณ (15 คะแนน จากคะแนนเต็ม 21 คะแนน)

ข้อสอบฉบับที่ 2: การวางแผนการลงทุน

สอบได้ 70% (60 คะแนน) ของคะแนนรวมและ

บังคับผ่าน 70% ในส่วนแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้ทำหน้าที่ติดต่อกับผู้ลงทุน (11 คะแนน จากคะแนนเต็ม 15 คะแนน)

ข้อสอบฉบับที่ 3: การวางแผนการประกันภัยและการวางแผนเพื่อวัยเกษียณ

สอบได้ 70% (60 คะแนน) ของคะแนนรวม

ข้อสอบฉบับที่ 4: การวางแผนภาษีและมรดก และการจัดทำแผนการเงิน

บังคับผ่าน 70% ของคะแนนในส่วนที่ 1 การวางแผนภาษีและมรดก และ

ผลการประเมินของการสอบในส่วนที่ 2 การจัดทำแผนการเงิน จะต้องอยู่ในเกณฑ์ "ผ่าน" (การประเมินผลของการสอบในส่วนที่ 2 มีเพียง "ผ่าน" หรือ "ไม่ผ่าน")

หมายเหตุ
เกณฑ์การสอบผ่านจะพิจารณาจากผลการสอบ "ผ่าน" ของส่วนที่ 1 และ ส่วนที่ 2 โดยไม่จำเป็นต้องเป็นการสอบครั้งเดียวกัน

 

ค่าธรรมเนียมการสอบ

ข้อสอบ

บุคคลทั่วไป

สมาชิกสมาคมฯ

ฉบับที่ 1 พื้นฐานการวางแผนการเงิน ภาษี และจรรยาบรรณ

2,000

1,700

ฉบับที่ 2 การวางแผนการลงทุน

3,000

2,550

ฉบับที่ 3 การวางแผนการประกันภัยและการวางแผนเพื่อวัยเกษียณ

3,000

2,550

ฉบับที่ 4 การวางแผนภาษีและมรดก และการจัดทำแผนการเงิน

 

ส่วนที่ 1 การวางแผนภาษีและมรดก

2,000

1,700

ส่วนที่ 2 การจัดทำแผนการเงิน

5,500

4,675

ค่าธรรมเนียมการสอบ รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT 7%) แล้ว


ประสบการณ์การทำงาน (
Experience)

การขึ้นทะเบียนเป็น CFP®ผู้ที่จะขึ้นทะเบียนต้องมีประสบการณ์ทำงานในด้านที่เกี่ยวข้องดังนี้

ตามประกาศใหม่ของทางสมาคมนักวางแผนการเงินไทย

TFPA 001/2556 แก้ไขเกณฑ์ประสบการณ์การทำงาน

รายละเอียดดังนี้ http://tfpa.or.th/2014/detail.php?id=108

 

การต่ออายุ

สมาคมฯ ให้สิทธิ์ในการใช้เครื่องหมายรับรองคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP ซึ่งได้แก่ CFP®, CERTIFIED FINANCIAL PLANNERSTM,  และ และเครื่องหมายรับรองคุณวุฒิวิชาชีพที่ปรึกษาการเงิน AFPT แก่ผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์การรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ และเกณฑ์ต่างๆ ที่สมาคมฯ กำหนดภายหลังจากที่ได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ

ระยะเวลาคุณวุฒิวิชาชีพเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่นักวางแผนการเงิน CFP และที่ปรึกษาการเงิน AFPT ได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ ทั้งนี้ นักวางแผนการเงินCFP และที่ปรึกษาการเงิน AFPT จะต้องต่ออายุคุณวุฒิวิชาชีพทุก 2 ปีปฏิทิน หรือมากกว่า 2 ปีปฏิทินสำหรับนักวางแผนการเงิน CFP และที่ปรึกษาการเงินAFPT ที่ขึ้นทะเบียนคุณวุฒิวิชาชีพครั้งแรก เนื่องจากสมาคมฯ กำหนดให้เริ่มต้นนับระยะเวลาสำหรับการต่ออายุคุณวุฒิวิชาชีพตั้งแต่เดือนมกราคมของปีปฏิทินถัดไป เพื่อสิทธิ์ในการใช้เครื่องหมายรับรองคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP และเครื่องหมายรับรองคุณวุฒิวิชาชีพที่ปรึกษาการเงิน AFPT

นักวางแผนการเงิน CFP และที่ปรึกษาการเงิน AFPT จะต้องมีจำนวนชั่วโมงของการพัฒนาคุณวุฒิวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง (Continuing Professional Development – CPD) ตามที่สมาคมฯ กำหนดเพื่อประกอบการต่ออายุคุณวุฒิวิชาชีพ

นักวางแผนการเงิน CFP และที่ปรึกษาการเงิน AFPT จะต้องส่งแบบฟอร์มการต่ออายุและเปิดเผยข้อมูลคุณวุฒิวิชาชีพ แบบฟอร์มรายงานชั่วโมงการพัฒนาคุณวุฒิวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง พร้อมชำระค่าธรรมเนียมตามที่สมาคมฯ กำหนด ภายในวันที่ 31 ธันวาคมของปีที่ครบกำหนดต่ออายุคุณวุฒิวิชาชีพ

ค่าธรรมเนียมสมาชิกราย 2 ปี

-          นักวางแผนการเงิน CFP จำนวน 7,490 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

-          ที่ปรึกษาการเงิน AFPT จำนวน 2,568 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

เกณฑ์การต่ออายุคุณวุฒิวิชาชีพ

Download

รายละเอียดดังนี้ http://tfpa.or.th/2014/pages.php?page=3-7

 
 

Page 3 of 7