Red Blue Green
Developed by JoomVision.com

ThaiPFA Thai Professional Finance Academy ThaiPFA Thai Professional Finance Academy

ThaiPFA Thai Professional Finance Academy ThaiPFA Thai Professional Finance Academy

ThaiPFA Thai Professional Finance Academy ThaiPFA Thai Professional Finance Academy
Developed by JoomVision.com

ThaiPFA Thai Professional Finance Academy ThaiPFA Thai Professional Finance Academy
Home ThaiPFA News ข่าวการศึกษา
ข่าวการศึกษา

ทำไมต้องอบรมหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP กับ ThaiPFA

PDFPrintE-mail

Last Updated on Saturday, 21 February 2015 10:31

ทำไมต้องอบรมหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP กับ ThaiPFA

- เรียนเฉพาะวันเสาร์ เวลา 09.00-18.00 น. เพียง 3 สัปดาห์ต่อหลักสูตร

- บริหารหลักสูตรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนาวัฒน์  สิริวัฒน์ธนกุล, CFP®

- ร่วมบรรยายโดยทีมงานวิทยากรที่เป็นบุคคลากรมืออาชีพในอุตสาหกรรมการเงิน

- เพื่อความพร้อมในการสอบด้วยการตะลุยโจทย์

- สถานจัดอบรมใจกลางเมือง

- VDO ย้อนหลัง

- สร้าง Networking ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนและวิทยากร

- อบรมซ้ำจนกว่าจะสอบผ่านฟรี*

- ติวก่อนสอบฟรี

เรียนเฉพาะวันเสาร์ เวลา 09.00-18.00 น. เพียง 3 สัปดาห์ต่อหลักสูตร ThaiPFA เป็นสถาบันจัดอบรมเพียงแห่งเดียวที่ช่วยผู้เข้ารับการอบรมในการบริหารเวลาเรียน เวลาทำงาน และเวลาพักผ่อนส่วนตัว โดยใช้เวลาในการอบรมแต่ละหลักสูตรเฉพาะวันเสาร์เท่านั้น และการเพิ่มเวลาเรียนเป็น 3 สัปดาห์ต่อหลักสูตรจะเป็นประโยชน์ต่อผู้เข้ารับการอบรมที่จะมีเวลาในการทำความเข้าใจและทบทวนกับเนื้อหาได้มากขึ้น ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการเรียนและการสอบในที่สุด

บริหารหลักสูตรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนาวัฒน์  สิริวัฒน์ธนกุล, CFP® ซึ่งเป็นผู้ร่วมพัฒนาหลักสูตรการวางแผนการเงินตั้งแต่เริ่มต้นกับ TSI และสมาคมนักวางแผนการเงินไทย ส่งผลทำให้มีความรู้ความเข้าใจในหลักสูตรการวางแผนการเงินอย่างรอบด้าน นำไปสู่การพัฒนาหลักสูตรการอบรมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ ภายใต้ความมุ่งมั่นของ ThaiPFA ในการส่งมอบความรู้ที่ถูกต้องทางทฤษฎีทางการเงินให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงในทางปฏิบัติ ซึ่งย่อมส่งต่อการประยุกต์ใช้ความรู้ที่ได้ไปสอบด้วยเช่นกัน

ร่วมบรรยายโดยทีมงานวิทยากรที่เป็นบุคคลากรมืออาชีพในอุตสาหกรรมการเงิน วิทยากรที่บรรยายหลักสูตรต่างๆให้กับ ThaiPFA ได้รับการคัดสรรแล้วว่าเป็นบุคลากรในอุตสาหกรรมการเงินที่ปฏิบัติงานจริงและมีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในเชิงลึกในหัวข้อการบรรยายแต่ละหัวข้อโดยตรง ส่งผลทำให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ได้รับไปปฏิบัติงานได้จริงและได้รับคำปรึกษาต่างๆอย่างถูกต้อง

เพื่อความพร้อมในการสอบด้วยการตะลุยโจทย์ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบ โดยเฉพาะในหัวข้อที่ผู้เข้ารับการอบรมต้องรู้จักนำความรู้ที่ได้รับไปพลิกแพลงใช้ในทางปฏิบัติ เช่น แนวคิดมูลค่าเงินตามเวลา แนวคิดภาษี การคำนวณอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยง ผู้เข้ารับการอบรมจะได้มีการฝึกทำโจทย์ต่างๆไปพร้อมๆกับการบรรยาย ส่งผลทำให้ได้รับการติวจากผู้เชี่ยวชาญโดยตรง

สถานจัดอบรมใจกลางเมือง เดินทางสะดวกทั้งรถไฟฟ้าใต้ดิน BTS รถโดยสารประจำทาง และรถยนต์ส่วนตัว

VDO ย้อนหลัง สำหรับผู้เข้ารับการอบรมที่ติดธุระทำให้ไม่สามารถเข้ารับการอบรมตามกำหนดสามารถขอดู VDO ย้อนหลังในหัวข้อที่ไม่ได้รับฟังและนับรวมเป็นเวลาในการเข้ารับการอบรมได้

สร้าง Networking ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนและวิทยากร เพื่อส่งเสริมการร่วมมือทางธุรกิจการวางแผนการเงินในอนาคต

อบรมซ้ำจนกว่าจะสอบผ่านฟรี*

ติวก่อนสอบฟรี

  

ตารางอบรมประจำปี 2561

PDFPrintE-mail

Last Updated on Thursday, 07 December 2017 14:09

หลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP (Certified Financial Planner)

ชุดวิชาที่ 1 พื้นฐานการวางแผนการเงิน ภาษี และจรรยาบรรณ


ชุดวิชาที่ 2 การวางแผนการลงทุน

 

 

ชุดวิชาที่ 3 การวางแผนการประกันภัย

 

ชุดวิชาที่ 4 การวางแผนเพื่อวัยเกษียณชุดวิชาที่ 5 การวางแผนภาษีและมรดกชุดวิชาที่ 6 การจัดทำแผนการเงิน

 หลักสูตร Securities Investment Consultant

 

หลักสูตร Derivatives License

 


บื้องต้นตารางมีประมาณนี้ครับ ตารางอบรมเพิ่มเติมเดียวรอวันสอบจากทางสมาคมนักวางแผนการไทย เพื่อจัดวันอบรมให้สอดคล้องกับวันสอบ ติดตามได้ที่ website, facebook และ LINE เอทเพื่อติดตามข่าวสารได้ที่ @thaipfa

สมัครอบรมคลิกเลย

 

เงื่อนไขการสมัครอบรม

PDFPrintE-mail

Last Updated on Tuesday, 25 February 2014 14:39

เงื่อนไขการสมัครอบรม

ผู้สมัครอบรมกับThaiPFA กรุณาอ่านข้อตกลงด้านล่างนี้โดยละเอียด เพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ ของท่าน

  • การกรอกใบสมัครเข้ามาในระบบ ไม่ใช่เป็นการสำรองที่นั่งในการอบรม ทางโครงการจะให้สิทธิสำหรับผู้ที่สมัครและชำระเข้ามาก่อน
  • เพื่อมิให้ผู้อื่นเสียสิทธิ ThaiPFA จะไม่คืนค่าธรรมเนียมให้ หลังจากลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ไม่ว่าด้วยกรณีใดๆทั้งสิ้น อย่างไรก็ตามผู้สมัครสามารถโอนสิทธิการเข้าอบรมให้แก่ผู้อื่นได้ โดยต้องทำการแจ้งโอนสิทธิ เป็นลายลักษณ์อักษรมายัง ThaiPFA ล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันทำการ ก่อนการอบรม
  • ผู้สมัครต้องกรอกข้อมูลของตนเองที่เป็นจริง ให้ครบถ้วนและถูกต้อง ไม่หยาบคายหรือส่อไปในทางลามกอนาจาร และไม่พาดพิงสอดคล้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์
  • ผู้ใดแอบอ้าง หรือกระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล โดยใช้ข้อมูลของผู้อื่นมาแอบอ้างสมัครอบรม ถือเป็นความผิดต้องรับโทษตามที่กฎหมายกำหนดไว้
  • ผู้สมัครยินยอมให้ThaiPFA ตรวจสอบข้อมูลส่วนตัว และ/หรือ ข้อมูลอื่นใดที่ผู้สมัครระบุในการสมัครเข้าอบรม ซึ่งหากThaiPFAตรวจสอบพบว่า ข้อมูลที่ท่านให้ไม่ชัดเจนและ/หรือเป็นเท็จ ThaiPFA มีสิทธิในการยกเลิกการสมัครอบรมได้
  • ข้อมูลของผู้สมัครจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ ทั้งนี้ThaiPFAจะไม่เปิดเผยข้อมูลของท่านก่อนได้รับอนุญาต เพื่อประโยชน์ทางการค้าและ/หรือประโยชน์ในด้านอื่นๆทั้งสิ้น นอกจากจะได้รับหมายศาล หรือหนังสือทางราชการ ซึ่งขึ้นอยู่กับดุลพินิจของThaiPFA
  • การสมัครอบรมจะถือว่าเรียบร้อยหรือเสร็จสิ้นการสมัคร เมื่อได้รับการยืนยันการชำระเงินกลับจากThaiPFAเท่านั้น
  • เมื่อผู้สมัครได้สมัครเรียบร้อยแล้ว ผู้สมัครจะได้รับข่าวสารประชาสัมพันธ์ของThaiPFAทาง e-mail และ/หรือ SMS และ/หรือสื่ออื่นๆที่ThaiPFAเห็นสมควร ทั้งนี้ThaiPFAได้ทำการตรวจจับ Virus ก่อนการส่ง e-mail ข่าวสารไปยังท่านทุกครั้ง ดังนั้นถ้าเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านเกิดผิดปกติอันเนื่องมากจากติด Virus หรือ Spam mail ThaiPFAไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
  • ThaiPFA ขอสงวนสิทธิในการจัดอบรมในกรณีที่มีผู้สมัครไม่ครบตามจำนวนที่ ThaiPFA เห็นสมควร รวมทั้ง ThaiPFA ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงวิทยากรผู้ทำการอบรมตามที่เห็นสมควร
 
 

รายละเอียดการชำระเงิน

PDFPrintE-mail

Last Updated on Friday, 20 February 2015 13:29

รายละเอียดการชำระค่าอบรม

ชำระโดยโอนเงินสดเข้าบัญชี “บจก. ศูนย์อบรมไทยพีเอฟเอ” เลขที่บัญชี “683-2-11231-1” ธนาคาร“กสิกรไทย” สำนักงาน “สาขาโฮมเวิร์ค ราชพฤกษ์

พร้อมทั้ง SCAN หรือ ใช้ SmartPhone ถ่ายรูป ใบนำฝากเงิน (Pay-in) ที่ชัดเจน ส่งมาที่ อีเมล์ This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it เพื่อเป็นการยืนยันการชำระเงินค่าอบรม และนำหลักฐานใบนำฝากเงิน (Pay-in) ตัวจริงมาแสดงในวันแรกของการอบรม


** หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่เบอร์ 082-701-7077(DTAC), 086-666-0090(TRUE), 087-063-3306(AIS)

 

วิธการสมัครอบรม

PDFPrintE-mail

Last Updated on Thursday, 26 February 2015 11:39

ขั้นตอนการสมัครอบรมกับ THAIPFA

VDOแนะนำการสมัครอบรม

1. ผู้สมัครอ่านรายละเอียดเงื่อนไขการสมัครอบรม และยืนยันเงื่อนไขโดยกดปุ่ม “ยอมรับเงื่อนไข”ด้านล่าง 
2. ผู้สมัครเลือกหลักสูตรที่ต้องการอบรม
3. ผู้สมัครกรอกรายละเอียดข้อมูลส่วนตัวให้ครบถ้วน และกดปุ่ม “สมัคร”
4. ThaiPFA ตรวจสอบข้อมูลการสมัครอบรม และส่งอีเมล์ยืนยันข้อมูลการสมัครอบรมและรายละเอียดการชำระเงิน
5. ผู้สมัครชำระเงินค่าอบรม พร้อมทั้ง SCAN หรือ ใช้ SmartPhone ถ่ายรูป ใบนำฝากเงิน (Pay-in) ที่ชัดเจน ส่งมาที่ อีเมล์ This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it เพื่อเป็นการยืนยันการชำระเงินค่าอบรม และนำหลักฐานใบนำฝากเงิน (Pay-in) ตัวจริงมาแสดงในวันแรกของการอบรม
6. ThaiPFA อีเมล์ยืนยันการชำระเงินพร้อมทั้งข้อมูลรายละเอียด ชื่อ-ที่อยู่ของผู้สมัครเข้าอบรม ที่จะปรากฏในใบสำคัญรับเงิน
7. ผู้สมัครนำหลักฐานใบนำฝากเงิน (Pay-in) ตัวจริงมาแสดงในวันแรกของการอบรม

ขั้นตอนการสมัครอบรมกับ THAIPFA

1. ผู้สมัครอ่านรายละเอียดเงื่อนไขการสมัครอบรม และยืนยันเงื่อนไขโดยกดปุ่ม “ยอมรับเงื่อนไข”ด้านล่าง 
2. ผู้สมัครเลือกหลักสูตรที่ต้องการอบรม
3. ผู้สมัครกรอกรายละเอียดข้อมูลส่วนตัวให้ครบถ้วน และกดปุ่ม “สมัคร”
4. ThaiPFA ตรวจสอบข้อมูลการสมัครอบรม และส่งอีเมล์ยืนยันข้อมูลการสมัครอบรมและรายละเอียดการชำระเงิน
5. ผู้สมัครชำระเงินค่าอบรม พร้อมทั้ง FAX หรือ SCAN ใบนำฝากเงิน (Pay-in) มายัง ThaiPFA ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-432-4218 หรืออีเมล์ This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
6. ThaiPFA อีเมล์ยืนยันการชำระเงินพร้อมทั้งข้อมูลรายละเอียด ชื่อ-ที่อยู่ของผู้สมัครเข้าอบรม ที่จะปรากฏในใบสำคัญรับเงิน
7. ผู้สมัครนำหลักฐานใบนำฝากเงิน (Pay-in) ตัวจริงมาแสดงในวันแรกของการอบรม

ขั้นตอนการสมัครอบรมกับ THAIPFA

1. ผู้สมัครอ่านรายละเอียดเงื่อนไขการสมัครอบรม และยืนยันเงื่อนไขโดยกดปุ่ม ยอมรับเงื่อนไขด้านล่าง
2. ผู้สมัครเลือกหลักสูตรที่ต้องการอบรม
3. ผู้สมัครกรอกรายละเอียดข้อมูลส่วนตัวให้ครบถ้วน และกดปุ่ม สมัคร
4. ThaiPFA ตรวจสอบข้อมูลการสมัครอบรม และส่งอีเมล์ยืนยันข้อมูลการสมัครอบรมและรายละเอียดการชำระเงิน
5. ผู้สมัครชำระเงินค่าอบรม พร้อมทั้ง FAX หรือ SCAN ใบนำฝากเงิน (Pay-in) มายัง ThaiPFA ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-432-4218 หรืออีเมล์ This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
6. ThaiPFA อีเมล์ยืนยันการชำระเงินพร้อมทั้งข้อมูลรายละเอียด ชื่อ-ที่อยู่ของผู้สมัครเข้าอบรม ที่จะปรากฏในใบสำคัญรับเงิน
7. ผู้สมัครนำหลักฐานใบนำฝากเงิน (Pay-in) ตัวจริงมาแสดงในวันแรกของการอบรม

 
 

Page 6 of 7